Süveyş kanalı nedir?

Süveyş kanalı, dünyanın en önemli su yolları arasında yer almaktadır. Ve bu kanal Akdeniz ve Kızıldeniz’i birbirine bağlamaktadır. Mısır’ın gelişmesine oldukça katkı sağlayan Süveyş Kanalı, 1869 yılında yaptırılmıştır. Yapılan bu kanalın ilk uzunluğu ise 164 kilometredir. Bunun yanı sıra Süveyş Kanalı’nın derinliği ise sekiz metre olarak bilinmektedir. Yapımı tam olarak 17 Kasım 1869 gününde tamamlanan Süveyş Kanalı, Marlbora ismi ile de bilinmektedir. Bu kanalın yapılmasındaki ana amaç gemi ticaretinin kolaylaşmasını sağlamak ve diğer birtakım ilişkilerin gelişmesini artırmaktır. Bu kanal doğal bir yapı değil beşerî bir üründür. Yaklaşık olarak on yıllık bir çalışma sonucu yapımı son bulmuştur. Bu kanal hem Avrupa hem Asya hem de Afrika’da hakimiyet alanı oluşturmuştur. Günümüzde oldukça işlek bir halde olan bu deniz yolu geçen gemilerin büyüklüklerinin yanı sıra taşıdığı mal miktarına orantılı olarak belirli bir ücret ile geçiş sağlamaktadır. Bu kanal için yapılmış olan anlaşmalar sonucu ile de neredeyse tüm milletlere geçiş hakkı sağlanmıştır. Ayrıca savaş ve barış zamanlarında hem ticaret hem de savaş gemileri için herhangi bir geçiş sınırlandırması ortaya konulmamıştır.

Süveyş kanalı nedir

Süveyş Kanalı’nın özellikleri nelerdir?

Süveyş Kanalı’nın en büyük özelliği Asya ve Avrupa arasında sağlanan ticaretin gemiler aracılığı ile Afrika kıtasının çevresini dolaşmadan sağlanabilmesidir. Bu kanal, konum itibari ile Sina Yarımadasının batısında yer almaktadır. Kanalın en dar kısmı ise 313 metre genişliğe sahiptir. Bunların yanı sıra Süveyş Kanalı’nı diğer kanallardan ayıran en büyük özellik ise dünya üzerinde kapakları olmayan en uzun kanal olmasıdır. Ve bu kanalın ön plana geçmesindeki diğer bir etken ise diğer kanallar ile karşılaştırıldığında kaza riskinin oldukça az olmasıdır. Kaza riski hemen hemen sıfır olan bu kanalda hem gece hem de gündüz saatlerinde geçiş yapılabilir.

Süveyş kanalının tarihsel süreci

Kanalın 1869 ila 1956 yılları arasında geçmesine izin verilen gemi ölçüleri şu şekilde belirlenmiştir: en çok 22 ft draft olmakla beraber ağırlık olarak da belirlenen miktar 5000 DWT şeklinde karar verildi. Ayrıca 1956 senesinde bu kanalın derinliği 14 metre, uzunluğu 175 kilometre ve son olarak kanalın yüzeydeki genişliği ise 148 metre olacak şekilde bir geliştirme projesine imza atıldı. Kanaldan geçmesine izin verilen gemilerin özellikleri 1962 ve 1980 yılları arasında ise 38 ft draft ve yüklü ağırlığı ise 60000 DWT şeklinde değiştirilmesine karar verilerek uygulamaya geçildi. Günümüzde ise yukarda verilen değerler değiştirilerek kanaldan geçmesine izin verilen gemi özellikleri en fazla 66 ft draft ve yüklü ağırlığı en fazla 240000 olacak şekilde güncellendi. Son olarak ise bu kanalın gelişimi adına 2015 yılında Mısır’ın yeni yöneticileri tarafından asıl kanala paralel olacak şekilde 2. bir kanal açılmıştır.

Yanıtla