Efes Antik Kent Tarihi Ve Önemi

Efes Antik Kent Tarihi 8000 yıl öncesine uzanan bir geçmişe sahiptir. Antik çağda Batı ve Doğu’nun liman kenti olarak kuruldu. İzmir’in Selçuk ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmiştir. Antik dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı’nın da Efes’te olması Efes Antik Kent’in önemini daha da çok artırıyor.

Efes Antik Kent Tarihi

Efes Antik Kent Tarihi 8000 yıllık geçmişe sahip bir kenttir. Roma, Bizans, Osmanlı Dönemi olmak üzere insanların yaşam yeri olmuştur. Tarihi Cilalı Taş Devri’nden günümüze kadar uzanmaktadır. Uzun dönemler dünyanın ticaret merkezi olarak kullanılmıştır. Kuruluşunun Kadın savaşçılar tarafından (Arzawa) Ana Tanrıça Kenti olduğunu söyleyen bazı efsaneler bulunmaktadır. Fakat tam olarak kuruluş tarihi bilinmemektedir.

Efes Antik Kent Tarihi Ve Önemi

ilk zamanlarda Efes küçük bir kent olarak düşünülmüştür fakat Atina Prensi Androklos sayesinde üstün bir şehir olma yolunda ilerlemeye başlamıştır. Androklos’tan sonra M.Ö. 126 yılında Bergama Kralı Attolos bu bölgeyi Romalılara miras bırakmıştır. Roma imparatorluğu zamanında Asya Eyaleti’nin başkenti olarak nüfusu 200.000 kişiye ulaştığı bilinmektedir. Bu tarihten itibaren Efes Antik Kent Asya’da bulunan en önemli ticari merkezlerden biri haline gelmiştir.

Hristiyanlığın ortaya çıkmasıyla Aziz Paul’un antik kentte vaazlar vermeye başlamıştır bununla birlikte Aziz John ve Bakire Meryem’in buraya gelmesiyle Efes Antik kent dini bir kent haline gelmiştir. Hristiyan alemi için daha da önem kazanmıştır. Efes Antik Kent Tarihi uzun bir geçmişi kapsadığı için dönemsel olarak adlandırılmıştır. 1304 yılına kadar altın çağını yaşadığı olarak bilinir. Bu çağdan sonra kent Türklerin eline geçmiştir. Türklerin eline geçtikten sonra 98 yıl daha altın çağını sürdürmüştür. Buna göre Efes Antik Kent’i 1304-1402 yılları arasında altın çağını yaşadığı söylenir. 1402 yılında Moğol saldırısı sonrası kent büyük zarar görür daha sonra Osmanlı İmparatorluğu tarafından kent ele geçirilir fakat eskisi kadar önem kazanmaya devam etmemektedir.

Efes Antik Kent’in Önemi

Efes Antik Kent Tarihi boyunca Doğu ile Batı arasında köprü vazifesi görmüştür. Ayrıca Efes Antik Kent liman kenti olarakta kullanılıyordu. Bu özelliği sayesinde 2015 yılında Dünya Miras Listesi’ne dahil edildi. Artemis en büyük tapınağı Efes kentin içerisinde yer almaktadır. Bu kentte Aziz Paul’un vaaz vermesi, Meryem Ana Evi yapıtının ve St. Jean Kilisesi’nin burada olması Hristiyanlık için önemli din merkezi haline gelmiştir.

8000 yıllık geçmişi ve içerisinde bulundurduğu tarihi yapılar sayesinde çok önemli turistlik bölge haline gelmiştir. Her yıl Türkiye’ye binlerce turist bu kenti görmeye gelmektedir böylelikle Türkiye için önemli gelir yerlerinden biridir.

Yanıtla