Waldorf Eğitim Materyalleri

Oyuncaklar ve materyallerin doğal malzemelerden üretilmiş olduğu waldorf oyuncakları arasında çocuklarımızın yaratıcılığını en yüksek düzeyde destekleyecek olan figürler ve materyaller kasıtlı olarak tamamlanmamış bir şekilde üretilmektedir. Böylece çocuklarımızın hayal dünyalarının gelişmesi ve bireyselleşmeleri hedeflenerek onların duygusal gelişimlerini desteklemeyi hedeflemekteyiz.

Zira okul hayatına başladığı zaman sürekli olarak bilgiye dayanan konular ile meşgul olacak olan bir çocuğun duygusal eğitimi maalesef fazla önemsenmemektedir. Bu amaç ile eksik bir şekilde bıraktığımız ve tamamlamayı çocuğun üzerine bir sorumluluk olarak verdiğimiz oyuncuklarımızın asıl tasarımcısı olacak olan çocuklarımızın hayal dünyasının gelişmesini amaçlıyoruz.

Bu yaşlarda birey olmayı ve sadece kendisine verilen ile değil aynı zamanda kendisinin de bir şeyler katarak meydana getirdiği bir nesne ile bütünleşecek olan çocuk, ileriki yaşlarında da kendi başına karar alabilecek ve karşılaştığı sorunları çevresine bağımlı kalmadan kendi ayakları üzerinde durarak, tıpkı kendisine eksik bir şekilde verilmiş olan waldorf oyuncakları üzerinde yaptığı tamamlama çalışmaları gibi sorunlarını çözecektir.

Doğallık Ön Planda

Çocuğun duygusal zekasının gelişimine yönelik hazırlanan ürünlerimizin farklılığı sadece tamamlanmamış olmalarından kaynaklanmamaktadır. Bunun yanı sıra doğallığın ön planda olması nedeni ile hemen hemen bütün materyallerimiz ahşap kullanılarak yapılmıştır. Bu yüzden waldorf ahşap oyuncak ile oynayacak bir çocuk, elindeki materyal ile açık uçlu ya da çok amaçlı olarak kullanabilecektir.

Bunların yanı sıra giyim, ev, kale ya da tekne yapılabilen ahşap blokları oluşturulabilmek için çeşitli malzemelerinde bulunduğu waldorf eğitim matertalleri açık uçlu ve detaysız olmaları nedeni ile çocukların hayal güçlerini uyarmaktadır.

Motor Becerilerinin Gelişimi

Kendisine ahşap bir şekilde verilen ve tamamlanmamış olan waldorf eğitim matertalleri ile oynayan bir çocuğun sadece duygusal dünyası gelişmeyecek aynı zamanda motor becerileri de gelişecektir. Çocuğun, hem ince hem de kaba motor becerilerinin gelişimine yönelik olan tasarlanmış olan waldorf ahşap oyuncak sayesinde problem çözme ve destek almadan bir adım atabilme yeteneğini kazanması planlanmaktadır.

Sadece Oyun Değil!

Ebeveynlerimiz maalesef çocuklarımızın gelişime en açık olduğu yaşlarda onların zihinsel olarak yeterli olmadığı düşüncesi ile gereksiz harcamalar yapmaktadır. Yeni yeni yürümeye başlayan ve çevresinde gördüğü her şeyi zihin belleğine kayıt eden bir çocuğu düşünelim. Bu çocuğun elinde sürmeye çalıştığı bir demir materyalli arabanın ona ne faydası olacaktır?

Bu gibi gereksiz materyaller yerine kendisine adeta bir Lego gibi tamamlanması için verilen ve hem mantıksal hem de duygusal zekasının gelişimine katkıda bulunacak olan waldorf materyalleri ise çocuğun problem çözme yeteneğini geliştirecektir.

Zira sürekli olarak bakıma muhtaç olduğu bir dönemden artık kendi ayakları üzerinde durması gerektiği başka bir döneme geçiş yapan bir çocuk için gerekli olan şey bir kurşun askerden ziyade ahşaptan yapılmış ve tamamlanması çocuğa bırakılmış olan waldorf materyalleri olacaktır.

Bu materyaller sayesinde adım atma, karar verme; tasarlama ve hayal etme becerilerini çalıştıracak çocuk artık bakıma muhtaç olmadığını ve kendisinin de bu dünyada bir yer kaplaması gerektiğini öğrenecektir. Kim bilir belki de bu oyuncaklar sayesinde tuvalet eğitiminde de sorumluluk alması gerektiğinin farkına varacak ve sizlere hiçbir zahmet çıkarmadan tuvalet başta olmak üzere bütün sorumluluklarını kendi başına yerine getirecektir.

Unutmayalım ki çocuklarımızın bu dönemi, gelişmeye ve değişmeye en çok olduğu dönemdir. Bu dönem içerisinde onları, kendilerine hiçbir fayda dokunmayacak olan nesneler ile meşgul etmek yararlı değil tam tersine çocuklar için zararlı bir eylem olacaktır. Bu gelişime en açık oldukları dönemi verimli bir şekilde kullanarak çocuğumuzun hayatta kararlı adımlar atması için onları yönlendirmek de bizlerin en önemli görevidir.

Yanıtla