Çocukların Yalan Söylemesi Nasıl Engellenebilir?

Yalan söylemenin birçok nedeni olabileceği halde genel olarak isteklerin dışında gelişen durumları yönetebilmek için yalana başvurulur. Çocukların tutumlarının yönetilmesi sürecinde dürüst olmanın getirilerini, yalan söylemenin doğurabileceği sonuçların ne denli kötü olabileceğini anlatmak birçok ebeveyn tarafından uygulanan bir yoldur. Ancak bazı çocuklar bu yöntemlerde dahi ısrarlar aynı hatayı yapmaya devam eder.

yalan söyleme

yalan söyleme

Bazı uzmanlara göre çocukların ilgisizlikle baş etme yöntemi olarak geliştirdikleri yalan, 6 yaş öncesinde hiçbir art niyet olmaksızın hayal gücüne bağlı olarak da çıkıyor olabilir. Bu yüzden çocuklara doğru olanın aktarılmasında ilk adım neden yanlış olanın tercih edildiğini bilmek olmalıdır.

Sorumluluk almayı bilmeyen çocuklar için geçiştirme yöntemi olabilen yalanın ortadan kaldırılması için ebeveynlerin çaba göstermesi gerekir. Örneğin ebeveynler dışında çocukla iletişimde olan büyüklerin de bu tip bir durumdan haberdar olmaları ve ebeveynlerin sergilediklerine benzer tutum sergilemeleri çocuğun herkes böyle düşünüyor benim yaptığım ya da söylediğim şeylerde bir yanlışlık var demesine yardımcı olabilir.

yalan söylemek

yalan söylemek

Hata Yapan Çocuklarla İletişimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kültürel anlamda hataların telafi edilmesine izin vermek yerine direkt olarak cezalandırma sistemine geçilmesi çocukların kendilerini sevilmediklerine inandırmalarına yol açabilir. İlk defa yapılan hatada tatlı dille ve durumu objektif bir şekilde yorumlayarak konuşma yapılması gerekir. Bu çocuğun kendisini toparlamasına yardımcı olacağı gibi tercih edilen yöntem sayesinde aynı hatayı bir daha tekrarlamamasına da yardım edebilir.

Yanıtla