Çocuklarda İnatlaşmanın Önüne Geçebilmenin Yolları

Dünyayı yeni yeni tanımak çocuklara özgü bir tavırdır. Bu tavrın doğuracağı birçok sorun çocuk büyütmenin zorluğunu ortaya koyar. Özgür bir şekilde her istediğine ulaşan çocuklarda şımarıklık, açgözlülük, empati kurma eksikliği gibi ileri yaşlarda insanlarla olan etkileşimi zorlayan birçok karakter problemi ortaya çıkabilir. Hatta böyle bir çocuğu büyütmek ebeveynleri bile oldukça zorlar. Tam olarak bu sebeple çocuğun kendi isteklerini elde etmek konusundaki inatçı tavrının kırılması ve iyi bir şekilde eğitilmesi gerekir.

inatlaşma

inatlaşma

İnat eden çocukların gereksiz ve zararlı görülebilecek davranışlar sergilediğinde ya da bunu istediğinde ebeveynler tarafından sınırlar çizilmelidir. Çocukların özgürlüğünü kısıtlamak olarak algılanmaması gereken bu sınırlar bazen imkanların yetersizliğinin tatlı dille izahı bazen de zararına yönelik sakinleştirici telkinler olarak şekil almalıdır.

Çocuklarla Sağlıklı İletişim Kurmanın Avantajları

Özellikle çocukluk döneminin bencillikle tasvir edilmesinin sebebi her bilgiye ve her eğlenceye aç ve açık olmalarından kaynaklanır. Çocukların bazı durumları idrak edemeyeceği düşünülmemeli ve sorguladığı her durum mümkün mertebe onun anlayabileceği şekilde, yeteri kadarıyla izah edilmelidir ki çocukta empati yeteneği gelişebilsin.

inatlık

inatlık

Bu tavırla çocuk çok küçük yaşlarda tanıştığı için 3 – 4 yaşından itibaren ne anlatılmak istendiğini çok daha hızlı ve kolay kavrayabilir. Çocuklara karşı dürüst ve samimi bir biçimde iletişim kurmak hem inatçı bir çocuk olmasını önler hem de ebeveynleri ile sağlıklı bir etkileşimde bulunmasına yardımcı olur.

Yanıtla